Γ. Πατούλης: Προτεραιότητά μας η προστασία της υγείας των καταναλωτών

Με αφορμή την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης απέστειλε επιστολή σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, με την οποία τους ζητά να προβούν σε συστηματικούς και ενδελεχείς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Ο Περιφερειάρχης ζητά με την επιστολή του οι έλεγχοι να διενεργούνται σε πάσης φύσης χώρους που παρουσιάζουν καταναλωτική κίνηση την εορταστική περίοδο.

Με αφορμή τη σχετική επιστολή ο Περιφερειάρχης επισημαίνει:

«Η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διασφάλιση ότι λειτουργεί ομαλά η αγορά, είναι ύψιστη προτεραιότητά μας. Ζήτησα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις όλων των περιφερειακών ενοτήτων να προβούν σε ενδελεχείς ελέγχους και να με ενημερώσουν άμεσα για τα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι κατά την εορταστική περίοδο όπου παρατηρείται αυξημένη καταναλωτική κίνηση, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού».

Ο κ. Πατούλης στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Όπως γνωρίζετε κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων παρατηρείται αυξημένη καταναλωτική κίνηση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους σε όλους τους φορείς και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς σας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε πάσης φύσης χώρους που παρουσιάζουν καταναλωτική κίνηση την εορταστική περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών, παρακαλούμε να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα τους (αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης/δραστηριότητας, διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιβληθείσες διοικητικές ποινές) συγκεντρωτικά ανά Γενική Διεύθυνση, για τα εξής χρονικά διαστήματα:

  • 01-12-2019 έως 23-12-2019,
  • 24-12-2019 έως 02-01-2020 και
  • 03-01-2020 έως 08-01-2020..

Η σχετική επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο σύνολο των Αντιπεριφερειαρχών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.