Γ. Πατούλης: Προτεραιότητα μας η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Αττική

 

Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014 – 2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 240.000,00 € ενώ Δικαιούχος της Πράξης ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνος.

Με αφορμή την σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά:

Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής της Αττικής αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας. Ειδικά η ευπαθής ομάδα των κακοποιημένων γυναικών στηρίζεται έμπρακτα από την Περιφέρεια Αττικής και με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες εγκρίθηκε η χρηματοδότηση στο Δήμο Σαλαμίνας για την άμεση εκκίνηση των υπηρεσιών υποστήριξης.

 

Η αποστολή του Συμβουλευτικού Κέντρου

Το αντικείμενο Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνος αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, από ειδικά ευαισθητοποιημένο προσωπικό μέσω εξατομικευμένων ατομικών ή και ομαδικών συναντήσεων με τις ωφελούμενες με στόχο την ενδυνάμωσή τους.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συμβουλευτικού κέντρου, περιλαμβάνονται δράσεις και υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων και αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:

•     Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

•     Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.

•     Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.

•     Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).