Γ. Πατούλης: «Στρατηγικός μας στόχος να στηρίξουμε στην πράξη τους νέους μας και να συμβάλλουμε στην ευρωστία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

 

Η 1η Τεχνική Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων του έργου E-COOL έλαβε χώρα την Παρασκευή 13/12/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Καινοτομίας  (Innovation Attica) της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο ScaleUp έχει ως αποστολή του την υποστήριξη της συγκέντρωσης και της ευρωστίας των ΜμΕ στο πλαίσιο της ανανεωμένης βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ.

Εκπρόσωποι φορέων και λοιποί εμπλεκόμενοι συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση του έργου ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απόψεις για τα θέματα επιχειρηματικής ευρωστίας και μεγέθυνσης, όπως και για τη δυνητική συμμετοχή τους στην Ομάδα, όπως κλήθηκαν από το ΠΤΑ Αττικής. Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, όπως και για το ρόλο που θα κληθούν να παίξουν ως μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων.

Με αφορμή την πρώτη αυτή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Είναι στρατηγικός μας στόχος να στηρίξουμε στην πράξη τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας μέσα από την τοπική ανάπτυξη και τη δραστηριοποίηση στο κλάδο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας, η αύξηση της απασχόλησης καθώς και η αναζωογόνηση των τοπικών αγορών είναι στις βασικές προτεραιότητές μας .  Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη του παραγωγικού ιστού και στη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Το Scale Up, ως έργο του Interreg Europe, βασίζεται σε μία διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδιορίζονται και αναλύονται Καλές Πρακτικές , οι οποίες εν συνεχεία θα επιλεγούν και θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης. Ο ρόλος των εμπλεκομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε όλη τη διαδικασία και ειδικότερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Με την ολοκλήρωση του ενημερωτικού χαρακτήρα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα επόμενα βήματα του έργου  και αποχώρησαν με τη δέσμευση να στηρίξουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής στην υλοποίηση του.

Πριν από τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου για τα 2 νέα έργα του ΠΤΑ με χρηματοδότηση από το InterregEurope ( ScaleUp και Bigdata4Rivers).

Να σημειωθεί ότι το έργο ScaleUp υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και από Εθνικούς Πόρους.