Περίπου 3.000 υγειονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της Περιφέρειας σε καταστήματα και λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική, την εορταστική περίοδο

 

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν περίπου 3.000 ελέγχους σε καταστήματα και λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική, κατά την εορταστική περίοδο και συγκεκριμένα από 1/12/2019 έως 08/01/2020.

Με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, κλιμάκια Εποπτών Δημόσιας Υγείας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων εντατικοποίησαν τους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα αρτοποιεία, πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα μαζικής εστίασης και διάθεσης προχείρου γεύματος, λαϊκές αγορές κτλ. Οι συνολικοί έλεγχοι στην αγορά που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής αποτυπώνονται ως εξής:

  • Από 01/12/2019 έως 23/12/2019 διενεργήθηκαν συνολικά 2346 υγειονομικοί έλεγχοι, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν(μηνύσεις, προσωρινές ανακλήσεις αδείας, πρόστιμα αντικαπνιστικού) ήταν 32, ενώ οι συστάσεις για συμμόρφωση με την υγειονομική νομοθεσία που έγιναν προς τις επιχειρήσεις ήταν 1179.
  • Από 24/12/2019 έως 02/01/2020 διενεργήθηκαν συνολικά 335 υγειονομικοί έλεγχοι, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν (μηνύσεις, προσωρινές ανακλήσεις αδείας, πρόστιμα αντικαπνιστικού) ήταν 3, ενώ οι συστάσεις για συμμόρφωση με την υγειονομική νομοθεσία που έγιναν προς τις επιχειρήσεις ήταν 216.
  • Από 03/01/2020 έως 08/01/2020 διενεργήθηκαν συνολικά 181 υγειονομικοί έλεγχοι, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν (μηνύσεις, προσωρινές ανακλήσεις αδείας, πρόστιμα αντικαπνιστικού) ήταν 0, ενώ οι συστάσεις για συμμόρφωση με την υγειονομική νομοθεσία που έγιναν προς τις επιχειρήσεις ήταν 102.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και η πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας. Σε αυτό το πλαίσιο κατά την εορταστική περίοδο όπου ήταν αυξημένη η κίνηση της αγοράς, εντατικοποιήσαμε τους σχετικούς ελέγχους, σε όλο το εύρος της Αττικής. Ωστόσο, η προσπάθεια μας να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, είναι καθημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μου για τις προσπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά με στόχο την προστασία των πολιτών. Θα είμαστε στο πλευρό των καταναλωτών αλλά και των επαγγελματιών προκειμένου να επιλύουμε προβλήματα και να παρεμβαίνουμε, όπου απαιτείται».

Στον πίνακα που επισυνάπτεται περιγράφονται οι υγειονομικοί έλεγχοι συγκεντρωτικά και ανά κατηγορία δραστηριότητας για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Διευθύνσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.