Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας είναι να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και να αξιοποιήσουμε το προσωπικό και τις υποδομές της Περιφέρειας προς όφελος των πολιτών»

Εικόνες εγκατάλειψης, παροπλισμένων  οχημάτων, απαρχαιωμένων και μη λειτουργικών υποδομών καθώς και γραφείων με τεράστιο όγκο φακέλων, συνάντησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.am2

am3Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης για τις σημαντικές ελλείψεις υποδομών, προσωπικού, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν, τόσο στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης, όσο και με τον παροπλισμένο στόλο οχημάτων.

Ο Γ. Πατούλης ζήτησε να υπάρξει άμεσα μια χαρτογράφηση των προβλημάτων με στόχο να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό η επίλυση τους.

«Προτεραιότητά μας είναι να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και να αξιοποιήσουμε το προσωπικό και τις υποδομές της Περιφέρειας am4προς όφελος των πολιτών.

am5Η εικόνα που συναντήσαμε είναι άκρως απογοητευτική. Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα αξιόμαχο προσωπικό το οποίο, ούτε επαρκεί, ούτε διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν.

Η κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να θωρακίσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού σε επίπεδο πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Οφείλουμε να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας ενός επιτελικού κράτους.

H σημερινή παρουσία μου στις συγκεκριμένες υπηρεσίες υποδηλώνει το ενδιαφέρον μου, αλλά και τη βαρύτητα που δίνω εγώ και οι συνεργάτες μου, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν».

am7Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης είχε συνάντηση εργασίας με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσηςam6 Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Β. Πανάγου και με τα στελέχη της Διεύθυνσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν, η εντεταλμένη Σύμβουλος  Έργων Ε. Κοσμίδη, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κ. Λογοθέτης και ο σύμβουλος σε θέματα μεταφορών καθηγητής  Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης.

Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών

am8Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών στην Καλλιθέα διαπίστωσε ότι το προσωπικό της Περιφέρειας εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες σε κτηριακές υποδομές οι οποίες χρειάζεται άμεσα να ανακαινισθούν και να γίνουν περισσότερο λειτουργικές τόσο για τους ίδιους τους am9υπαλλήλους, όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται σε αυτές για να εξυπηρετηθούν.  Ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων καταλαμβάνουν φάκελοι καθώς και σημαντικές μελέτες υποδομών και μεγάλων έργων της Περιφέρειας. Το υλικό αυτό απαιτείται να αρχειοθετηθεί και να ψηφιοποιηθεί προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί, καθώς στην έντυπη μορφή που βρίσκεται, αυτό είναι αδύνατο.  

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

am10Ο Περιφερειάρχης νωρίτερα πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στη γέφυρα Λ. Κηφισού, όπου διαπίστωσε από κοντά την εικόνα εγκατάλειψης καθώς και τον παροπλισμό, οχημάτων και am11στελεχιακού δυναμικού της περιφέρειας.

Αφού ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εξοπλισμού Π. Βενετσάνο και τους εργαζόμενους, ζήτησε να γίνει άμεσα χαρτογράφηση στην οποία να καταγράφεται το στελεχιακό δυναμικό, οι ελλείψεις καθώς και ο αριθμός των οχημάτων που είναι διαθέσιμα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο είναι ακινητοποιημένα οχήματα, είτε λόγω μικρών βλαβών, είτε λόγω έλλειψης χειριστών. Ο Γ. Πατούλης σημείωσε ότι η am12κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο δυνατό, ενώ τόνισε ότι ως Περιφερειάρχης θα αξιοποιήσει στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό και το στόλο της Περιφέρειας και μόνο όταν δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες θα αξιοποιούνται εργολαβίες.