Νέο σύγχρονο εξοπλισμό για 2.094 σχολικές μονάδες τηςΑττικής, χρηματοδοτεί μέσω του ΠΕΠ Αττικής, η Περιφέρεια, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για όλες και όλους.

16 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Αττικής

Πρόκειται για δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από τον Άξονα Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Ήδη, η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε τη σχετική απόφαση ένταξης του πρώτου έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 7.019.995 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε 644 σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για την υπογραφή της απόφασης ένταξης και για το δεύτερο έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 8.629.948 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1.450 μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει η προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία

Στις δύο παραπάνω πράξεις περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, servers και λοιπού εξοπλισμού δικτύων, διαδραστικών συστημάτων αλλά και σετ ρομποτικής εξειδικευμένων στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Περιφέρειας Αττικής.

Την υλοποίηση των πράξεων έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου, το οποίο θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών. Παράλληλα, η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας. Παράλληλα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική αιρεσιμότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.