Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,

διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 17:30,
στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων (Παλιό Σχολείο).