Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στο ύψος της συμβολής της Λ.

Συγγρού με την παραλιακή, στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, αποκαταστάθηκε άμεσα, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και της Εταιρείας Φυσικού Αερίου.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας έγινε προσωρινά για λόγους ασφαλείας λόγω επισκευής στον αγωγό φυσικού αερίου. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.