Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο https://goo.gl/zNV3UH υπάρχουν αναρτημένοι οι θερμαινόμενοι χώροι που λειτουργούν στους Δήμους όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Θερμαινόμενοι χωροι

Πρόκειται για θερμαινόμενους χώρους που έχουν κοινοποιηθεί από τους Δήμους στην Περιφέρεια και τους οποίους λειτουργούν οι Δήμοι και άλλοι φορείς, με στόχο την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών τα σημεία καταγράφονται σε πίνακες και απεικονίζονται σε χάρτη Google, ενώ παράλληλα παρατίθενται βασικές πληροφορίες αυτοπροστασίας των πολιτών από παγετό και χιόνια.

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως επικοινωνούν με τους οικείους Δήμους για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία των χώρων.