Η Περιφέρεια Αττικής, με γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και παράλληλα επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη διαφθορά και στα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.

Ε. Νοτίου Τομέα, προέβη στο κλείσιμο της υπηρεσίας για λίγες ημέρες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρμοδίων Αρχών.

Ενημερώνουμε ότι πλέον η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα λειτουργεί κανονικά για το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της ενώ για νέα αιτήματα αρμοδιότητας του τμήματος Αδειών Οδήγησης, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τις λοιπές υπηρεσίες μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής. Η δε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων που είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της λόγω μετεγκατάστασής της σε νέο κτίριο, από αύριο, Τετάρτη, 10-04-2019 πρόκειται να επαναλειτουργήσει κανονικά.

Αφού ζητήσουμε την κατανόηση των πολιτών, ενημερώνουμε ότι μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε από τις λοιπές πέντε υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.