Στο επίκεντρο η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών και των νέων σε θέματα οδικής συμπεριφοράς

20190411Υφιστάμενη κατάστασηΤον εκσυγχρονισμό του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας στον Δήμο Κηφισιάς, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό ύψους 120.000 ευρώ με ΦΠΑ, με γνώμονα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών και των νέων σε θέματα οδικής συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κηφισιάς, πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του υφιστάμενου Πάρκου. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανακαίνιση του ασφαλτοτάπητα, των σημάνσεων κυκλοφορίας, την αλλαγή της υποδομής του περιμετρικού φωτισμού καθώς και την αντιμετώπιση του προβλήματος της απορροής των όμβριων.