Η Περιφέρεια Αττικής εγκαινιάζει του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων και Αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω Κ.

Ε.Π. για θέματα μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, ώρα 12:30 στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.