Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

Ο συντονισμός της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εθνική ανάπτυξη.

 

Η βαρύτητα που δίνει ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φαίνεται αποδεικνύεται έμπρακτα και από το γεγονός ότι συναντιόμαστε μαζί του για δεύτερη φορά, από τη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα.

 

mitsotakis 2Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν εποικοδομητική σε σημαντικά θέματα όπως είναι το κρίσιμο ζήτημα της απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και το μεταναστευτικό -προσφυγικό ζήτημα.

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα της μετάβασης σε ένα επιτελικό κράτος, το οποίο θα μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό για τον πολίτη.

 

Είναι ανάγκη να βάλουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη της Αττικής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναγκαίο βήμα είναι να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας ενός επιτελικού κράτους, που θα προωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.mitsotakis 3

 mitsotakis 4