Συνεδρίασε την Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Επικύρωση πρακτικών της 37ης, 38ης, 39ης και 40ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλ. Σούτσου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Μουσειογραφικής Μελέτης της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου» συνολικού προϋπολογισμού 4.614.982,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. 24%). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

3.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων» συνολικής δαπάνης 973.683,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Ανακατασκευές, συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Πετρούπολης για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους» συνολικού προϋπολογισμού 465.736,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ». Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας Λ. Μαραθώνος κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου. Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.Λήψη απόφασης περί αποδοχής«Προσφοράς ανάληψης εκπόνησης μελέτης & υλοποίησης έργου διαμόρφωσης βρόγχου αναστροφήςπρος Πειραιά, στο ισόπεδο σύστημα του Ανισόπεδου Κόμβου της Λ. Κηφισού με την Ιερά Οδό».Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τον ορισμό του προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Τομέα Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Κορωναίου Καμπά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Κτιρίου Κεντρικών Γραφείων της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στην οδό Χειμάρρας 8α, Μαρούσι. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής 24.000 θέσεων του Χρήστου Γ. Μωραΐτη στη θέση Κοκκιναρά του Δήμου Κρωπίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης – τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας (εγκατάστασης) επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας «ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» η οποία είναι εγκατεστημένη στην οδό Ερμού 35, στο Δήμο Μεταμόρφωσης του νομού Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υφιστάμενο έργο: Ξενοδοχειακή Μονάδα τεσσάρων αστέρων «MATIHOTEL» της εταιρείας «Ξενοδοχειακές-Τουριστικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις ΑΛ-ΑΝ Α.Ε.» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 33, στο Μάτι Νέας Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, του Νομού Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

13.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας «Νείλος Ανακύκλωση – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (Νείλος Ανακύκλωση Α.Ε.)», στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

14.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της WIND με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΗ 1201059», στη θέση «Μελίσσια», του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=30928:9i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98