Συνεδρίασε την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. 1.Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 2. 2.Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. 3.Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 4. 4.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. 5.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 6. 6.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για το έργο: «Αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου». Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Καπάταη εγκρίθηκε ομόφωνα.
 7. 7.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμούγια τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής». Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε ομόφωνα.
 8. 8.Ανάκληση της με αρ. 267/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  1. 9.Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 9. 10.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 10. 11.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (Α.Κ.) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=30768:8i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98