Συνεδρίασε την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Έγκριση Α) σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Β) εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμούγια τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής». Το θέμα αποσύρθηκε.

3.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Νίκαιας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης - παράτασηςπρογραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου για την παροχή υπηρεσίας «Καταγραφή ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Άνω Λιοσίων». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.Έγκριση υποβολής διαχειριστικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη του πάρκου του Πεδίου του Άρεως. Η εισήγηση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου κ. Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: MUTUAL4CULTUR- MutualUseCulturalTourismLeveragetoDevelopRegionalandUrbanAreas (Αμοιβαία Χρήση των Πλεονεκτημάτων του Πολιτισμικού Τουρισμού για την ανάπτυξη Περιφερειακών και Αστικών Περιοχών) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Το θέμα αποσύρθηκε.

8.Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη:«Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων Του Κυρίως Οικισμού Καλυβίων – Δ΄φάση». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10. Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. Η εισήγηση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου κ. Ι. Τσούπρα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

11.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Το θέμα αποσύρθηκε.

12.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα απορρύπανσης και επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) απορρύπανσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διαλογής και ταξινόμησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μηχανικήςκατεργασίας και διαχωρισμού μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών ν Pb- οξέος και Ni-Cd, αποθήκευσης αστικών ανακυκλώσιμων και λοιπών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, στη θέση «Ήμερος Τόπος» του Δήμου Ασπροπύργου ΠΕ Δυτικής Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

13.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της COSMOTE με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΗ-Χ 1400133», στην περιοχή «Μελίσσια» πλησίον Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

14.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εργοστασίου παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (φιαλών και φιαλιδίων) με την επωνυμία «ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Πόκα» ή «Σφαγεία» στο 1ο χλμ. Λ. Κορωπίου – Βάρης στο Κορωπί. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=30685:7i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98