Συνεδρίασε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ Α΄181/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ για το πρόγραμμα με τίτλο: «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.
 3. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη εγκρίθηκε ομόφωνα.
 4. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων Περιφέρειας Αττικής. Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σ. Βοϊδονικόλα εγκρίθηκε ομόφωνα.
 5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 31/10/2019 έως 3/11/2019. Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σ. Βοϊδονικόλα εγκρίθηκε ομόφωνα.
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα», στη συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας – Θήβας (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θηβών) με την οδό Στρατηγού Δεληγιάννη, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα αποσύρθηκε.
 7. 7.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος, διαλογής και ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση «Τζαβερδέλλα» του Δήμου Άνω Λιοσίων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εγκρίθηκε ομόφωνα.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. 8.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 150kV Μέθανα-Κόρινθος». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εγκρίθηκε ομόφωνα.
 2. 9.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Όχελλες – Ποταμός και Αξιοποίηση Έργου Συλλογής Νερού – Η/Μ Εξοπλισμού». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εγκρίθηκε ομόφωνα.
 3. 10.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων και της εκβολής του στην περιοχή Καβουρίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν δύο θέματα, τα οποία αφορούσαν:

 • Στην έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Σε μία εκτενή συζήτηση σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των στερεών αποβλήτων της Αττικής, όπου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η πιλοτική λειτουργία του ΧΥΤΥ Γραμματικού, καθώς και η μη ανάκληση της σχετικής Απόφασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ. Μάλιστα, η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: bit.ly/2VM8YDD

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία ένα ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζει την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, καλώντας την Κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων σε αυτά, ιδιαίτερα εκείνων που οι συμβάσεις λήγουν άμεσα.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=32983:22i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98