Συνεδρίασε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Ενημέρωση – Συζήτηση για τον έλεγχο και τη θωράκιση των κτιρίων μεγάλου ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη.

2.Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ Α΄181/22-08-2011). Το θέμα αποσύρθηκε.

3.ΈγκρισησκοπιμότηταςσυμμετοχήςτηςΠεριφέρειαςΑττικήςσεπρόγραμμαΗ2020, μετίτλο: «EUPHORIC - An equity-sensitive Urban Health and Wellbeing Platform harnessing the benefits of Earth Observation and Socioeconomics for effective and targeted policies». Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.Λήψη απόφασης για την κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων εποπτείας Περιφέρειας Αττικής σε κατηγορίες του άρθρου 4 του Ν.4479/2017. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (Π.Α.Ο.Δ.), τα παράπλευρα δίκτυα της Αττικής Οδού καθώς και παράπλευρα δίκτυα της Π.Α.Θ.Ε. (εντός του Νομού Αττικής) και οδικό δίκτυο της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. στα πλαίσια του έργου ΣΗΜ-3/18 : «Συντήρηση εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Λειτουργία Κ.Δ.Κ.» για τα έτη 2019-2020. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Ορισμός μελών στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών ΕνοτήτωνΠεριφέρειας Αττικής. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από τη δολοφονία του Π. Φύσσα. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τρία θέματα, τα οποία εντάχθηκαν στην Ημερήσια Διάταξη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα αφορούσε στην έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, μαζί με τον Δήμο Σαλαμίνας, πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του εορτασμού των Σαλαμινίων. Την εισήγηση έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Β. Μπόγρη και το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε στην έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, μαζί με τον Σύλλογο Αστικών Ποδηλάτων Αττικής «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ», ανοικτής ποδηλατοδρομίας. Το θέμα εισηγήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική, Πράσινη Περιφέρεια», κ. Ν. Παπαδάκης και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Τέλος, το τρίτο θέμα αφορούσε στην έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, μαζί με την Πανελλαδική – Φιλοζωική – Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, εκδήλωσης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων. Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Νάνου εγκρίθηκε επίσης κατά πλειοψηφία. 

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: