Συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η εισήγηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Χρ.Θεοδωρόπουλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2.Ορισμός 2ου προσώπου για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών άνω των 3.000,00€ μεταξύ των λογαριασμών της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο:«Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Πειραιώς όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ. Αντωνάκου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας για τον αποκλεισμό τμήματος Λ. Μαρκοπούλου στη συμβολή των οδών Λ. Μαρκοπούλου με τον κλάδο που ενώνει την οδό Σπ. Δάβαρη με τη Λ. Μαρκοπούλου στην περιοχή Κορωπίου, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 140 του Ν.4070/12. Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θ. Κατσιγιάννη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. Το θέμα αποσύρθηκε.

9.Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 242/1996). Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θ. Κατσιγιάννη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: