Συνεδρίασε την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:
1.

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επιστρώσεις οδών οδικού δικτύου του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραμέρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγ. Δημητρίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.275.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καπάταη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
3. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων οροφογραφιών και άλλες κτηριακές βελτιώσεις του κτηρίου της οδού Πολυγνώτου 2 – 4 στην Πλάκα του Δήμου Αθηναίων». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
4. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καραμάνου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 810 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» στη θέση νήσος Τρίκερι Δήμου Ύδρας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση (πραγματοποιηθείσα), επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας αυτής και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση βατότητας, διάνοιξη και τσιμεντόστρωση περιφερειακού δρόμου Ποταμού της Δ.Κ. Αντικυθήρων» από το Δήμο Κυθήρων. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλου εγκρίθηκε ομόφωνα.
7. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «RIVERGO-a new model of RIVER GOvernance based on people involvement» (Ένα νέο μοντέλο Διακυβέρνησης Ποταμών βασισμένο στη συμμετοχή των πολιτών) στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: Interreg V-B Adriatic - Ionian 2014 – 2020 (ADRION). Το θέμα αποσύρθηκε.
8. Ορισμός εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου - Κυθήρων. Το θέμα που εισηγήθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Π. Φιλίππου και Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
9. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Ν.2881/2001/τ.Α΄/ΦΕΚ 16). Το θέμα που εισηγήθηκε ο κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
10. Έγκριση σκοπιμότητας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης συμμετεχόντων στο διαγωνισμό FIRST LEGO LEAGUE. Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Α. Λεβέντη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27293:18i-synedriasi-p-s-2018&catid=123&Itemid=98
data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"