Συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. 1.Επικύρωση πρακτικών της 7ης, 8ης και 9ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. 2.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση – Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού θεάτρου Λυκαβηττού», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.984.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. 3.Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Επισκευές όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αντικατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις διατηρητέες οκτώ προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 4. 4.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός» του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εξωραϊσμός δημοτικού σταδίου Πεύκης». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Κορωναίου-Καμπά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. 5.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές λίμνη, Ζωφριάς και λίμνη Άνω Λιοσίων». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 6. 6.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες Διαμόρφωσης του απαλλοτριωμένου ακίνητου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α. στη συμβολή των οδών Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και μετατροπής του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων», συνολικής δαπάνης 450.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 7. 7.Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παντελής Νικολαϊδης». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.
 8. 8.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κορυδαλλού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητακαι τάπητα στίβου σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.
 9. 9.Ανάκληση της υπ’ αρ. 457/2017 απόφασης και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κυθήρων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Ποταμό Κυθήρων», συνολικής δαπάνης 350.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 10. 10.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Φρατσίων Δήμου Κυθήρων». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 11. 11.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας Ψήφτας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 12. 12.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε ομόφωνα.
 13. 13.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο με τίτλο:«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 14. 14.Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων χωρικής αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 15. 15.Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 200/2016, 420/2017 και 53/2019 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως προς τη δυνατότητα των δικαιούχων του προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων να κάνουν χρήση των κουπονιών, πριν και μετά τον μήνα χρήσης τους, με αναδρομική ισχύ. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 16. 16.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ. Π.Λ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 17. 17.Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 18. 18.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Β΄ τριμήνου 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε
 19. 19.Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  1. 20.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και θα διεξαχθεί από τις 06 έως και τις 08 Νοεμβρίου 2019 στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  2. 21.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής στο 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, με τίτλο « Η συμβολή των δασικών οικοσυστημάτων στην ορεινή οικονομία και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», που θα πραγματοποιηθεί από 29-9-2019 έως 02-10-2019, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  3. 22.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή δύο (2) στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σε εκπαίδευση συμβουλευτικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος TaFF, που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  4. 23.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα αποσύρθηκε.
  5. 24.Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SPREADER (Smart Proactive and REsponsive strAtegies for enhancing societal DisastEr Resilience), με αντικείμενο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών κινδύνων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  6. 25.Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, DRS-02 ΤΟΥ HORIZON 2020 – TECHNOLOGIESFORFIRSTRESPONDERS. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  7. 26.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ). Το θέμα αποσύρθηκε.
  8. 27.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της με Α.Π.: 77237/4-4-1997 απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων του Ν. Αττικής» εντός της Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  9. 28.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης μονάδας κατασκευής λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, προφίλ, ράβδων και σωλήνων αλουμινίου με τμήμα ηλεκτροστατικής βαφής της εταιρείας «ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε.», στον Δήμο Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  10. 29.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ. (Συνεχούς Ρεύματος) - Αττική-Κρήτη (Κορακιά) - Ελληνικό Τμήμα 3.10.3 του PCI "Ευρασιατικός Διασυνδετήριος Αγωγός" .Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  11. 30.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα», στη συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας – Θήβας (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θηβών) με την οδό Στρατηγού Δεληγιάννη, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα αποσύρθηκε.
  12. 31.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου καταστήματος Τεχνικού και Οικιακού Εξοπλισμού της Εταιρίας PRAKTIKER HELLAS

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επί της οδού Πειραιώς 176 (τ.κ. 177 78 Ταύρος, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής) – ΠΕΤ: 1904083027. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=32197:15i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98