Συνεδρίασε την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια 2000 διαδραστικών συστημάτων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Αθανασιάδης εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία ως προς τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης.

2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης» συνολικού προϋπολογισμού 298.964,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Παπακωνσταντίνου. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Σ. Κορωναίου – Καμπά εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία ως προς τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης.

3.Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για την υλοποίηση της προμήθειας για το έργο με τίτλο: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Πεντέλης» συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Σ. Κορωναίου – Καμπά εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία ως προς τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης.

4.Λήψη απόφασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρου του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων στην περιοχή Λιπάσματα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου. Παρευρέθη και ο Δήμαρχος Χ. Βρεττάκος. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για το έργο: «Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για το έργο: «Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων περιοχής Αμπελακίων του Δήμου Αλίμου» προϋπολογισμού 394.180,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καπάταης εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της από 02/08/17 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας». Το θέμα που εισηγήθηκε η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μ. Χριστάκη εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έργο: «Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων μετά των απαραίτητων προσωρινών μέτρων (για τη φάση κατασκευής) ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του παράπλευρου οδικού δικτύου και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Α/Κ της Λ. Αθηνών με τη Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

10.Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος «Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες» έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μ. Ευσταθιάδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

11.Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαρισμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015» ποσού 5.000.000 ευρώ. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

12.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

13.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο μετά υπαίθριων αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων» της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, στο Ο.Τ. Ε49, στο Επιχειρηματικό Πάρκο «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ» της Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

14.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά ίδρυση νέων συνοδών χερσαίων υποδομών και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.

15.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν προσθήκης δραστηριότητας «Ναυπηγείο Χαλκίτη Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Δημοκρατίας 104-106 στο Πέραμα. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

16.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ. (Συνεχούς Ρεύματος) – Αττική – Κρήτη (Κορακιά) – Ελληνικό Τμήμα 3.10.3 του PCI «Ευρασιατικός Διασυνδετήριος Αγωγός». Το θέμα αποσύρθηκε.

17.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW(106 Α/Γ) στις ακατοίκητες νησίδες Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδα, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχεία Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των Π.Ε. Καλύμνου, Θήρας και Κω και των συνοδών σε αυτό έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των ΑΣΠΗΕ με το ΚΥΤ Λαυρίου Νομού Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

18.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΚΕΡΑΤΕΑ 1000018», περιοχή «Πάνειον Όρος» πλησίον Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Σαρωνικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

19.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία Ανανέωσης Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΛΟΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 1101775» στη θέση «Καμινάδα» του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

20.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή νέου Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και του συνοδού έργου του δρόμου πρόσβασης στον Σταθμό με κωδική ονομασία θέσης «1002975 ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑ» επί εδάφους στη θέση «Λόφος Μουζάκι» στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

21.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στην εγκατάσταση κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη θέση «ΑΙΓΙΝΑ – 3006003» της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στο Δήμο Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

22.     Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της Λ. Ποσειδώνος για την προσαρμογή του δυτικού μετώπου στο τελικό τμήμα του έργου και την κατασκευή ράμπας εξόδου προς Λαμία στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

23.      Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: «Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, από την οδό Αναπαύσεως μέχρι την οδό Συντ/ρχου Δαβάκη», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=31318:12i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ