Συνεδρίασε τη Μ. Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου» συνολικού προϋπολογισμού 5.340.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Για το θέμα τοποθετήθηκε εκ μέρους του Δήμου Ιλίου ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, κ. Λιόσης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης  Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 2. Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς» συνολικού προϋπολογισμού 1.686.658,33 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Φ. Χρυσικός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «Ανάπλαση χώρου για τη δημιουργία καταστρώματος παρατηρήσεων – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αναβάθμιση, επέκταση φυλακίου – θεματικού πωλητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο» συνολικού προϋπολογισμού 1.156.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Παρών κατά τη συζήτηση ήταν και ο Πρόεδρος του ΕΑΑ καθ. Εμμ. Πλειώνης που αναφέρθηκε σύντομα στο θέμα. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία ως προς τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης.
  1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και του «Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)» για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης “Στέλιος Κυριακίδης"». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Σ. Κορωναίου – Καμπά εγκρίθηκε ομόφωνα.
  2. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου εγκρίθηκε ομόφωνα.
  3. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την Ανάπλαση 46 στρεμμάτων του πρώην Νεκροταφείου Νεάπολης στη Νίκαια» προϋπολογισμού 587.336.09,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  4. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση πέριξ του λιμανιού) – ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.
  5. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2014. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  7. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2015. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  8. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2016. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  9. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση του Νομαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  10. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Δήμο Καλλιθέας, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2015». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης  Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.
  11. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τις ημερήσιες αποζημιώσεις της τριμελούς αντιπροσωπείας που θα υποστηρίξει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SummerFancyFoodShow 2019 που θα διεξαχθεί στις 23-25/06/2019 στη Νέα Υόρκη. Το θέμα που εισηγήθηκε ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τ. Φαρμάκης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  12. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δύο (2) στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάλυση των Κινδύνων και την Αντιμετώπιση Κρίσεων (7thInternationalConferenceRiskAnalysisandCrisisResponse / RACR – 2019) που θα διεξαχθεί στις 15-19/10/2019 στην Αθήνα. Το θέμα που εισηγήθηκε η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Τσούπρα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=31174:11i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98