Συνεδρίασε την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

3.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου “Παν. Βογιατζής” Δήμου Λαυρεωτικής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου «ΠΛΑΤΩΝΑ» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο ΑντιπεριφερειάρχηςΓ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες λιμενικών έργων στα Κύθηρα» συνολικού προϋπολογισμού 74.055,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Χατζηπέροςεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Ηλιούπολης». Το θέμα που εισηγήθηκε η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για το έργο: «Συντήρηση παραλιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος) στο εντός σχεδίου τμήμα από το Ο.Τ. 12 μέχρι το Ο.Τ. 33» συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.Έγκριση Πολυετή Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2020 – 2023. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Φ. Χρυσικός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ε. Αποστολάκη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11.Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφορίας της μελέτης μόνιμης σήμανσης ασφάλισης και πληροφοριακών πινακίδων του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

12.Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύμφωνα με τις μελέτες α) για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11 στον Α/Κ Συγγρού β)για την είσοδο-έξοδο στον εργοταξιακό χώρο για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11, και γ) για την παλαιά Λ. Ποσειδώνος (Εθνάρχου Μακαρίου) κατά την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

13.Έγκριση λήψης απόφασης για τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύμφωνα με την μελέτη για την κατασκευή της Γ΄ φάσης του τεχνικού ΤΕ09-39 στον Α/Κ Συγγρού κατά την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

14.Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, μέχρι και 20μ. μετά από την οδό Αναπαύσεως στην περιοχή Κορωπί, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου». Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

15.Συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής στο “6thCorfuSymposiumManaging & MarketingPlaces -Connectingplaces” (6ο Συμπόσιο της Κέρκυρας για τη διαχείριση και την προώθηση των τόπων – Δίκτυα πόλεων), το οποίο διοργανώνεται από το Institute of Place Management και το Manchester Metropolitan University, και θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 9 Μαΐου 2019 στην Κέρκυρα. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=31125:10i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98