Σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, ο βουλευτής της ΝΔ κ.

Κ. Χατζηδάκης αναφερόμενος στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων από τη σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, έκανε λόγο για «το τίμημα της ιδεοληψίας» της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του ακύρωσε το «σύστημα διαχείρισης» που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη Διοίκηση – «είχαμε προχωρήσει με τον τότε Περιφερειάρχη τον κ. Σγουρό μια αντίστοιχη ιδέα και τώρα κινδυνεύουμε να μας πνίξουν τα σκουπίδια», ανέφερε συγκεκριμένα.

Για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων που παρέλαβε η σημερινή Διοίκηση τον Σεπτέμβριο του 2014 – ήτοι 4 σχεδιαζόμενα υπερδιαστασιολογημένα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με εγγυημένες ποσότητες και 27ετή δέσμευση του Δημοσίου – ήταν ανεφάρμοστος, συγκεντρωτικός, αντιπεριβαλλοντικός, πανάκριβος για τους δημότες, βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο 4042/12όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4342/2015.  Παράλληλα δεν πληρούσε την αιρεσιμότητα για τη χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων από την ΕΕ στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Εξαιτίας αυτού του λόγου δεν επρόκειτο να τύχουν χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς δεν ανταποκρίνονταν στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008, του λεγόμενου «νόμου – πλαισίου για τα απόβλητα». Για τον λόγο αυτό, η σημερινή Διοίκηση ακύρωσε τον αντιπεριβαλλοντικό σχεδιασμό και εκπόνησε τη 2η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ), στη βάση των αρχών της εγγύτητας, της πρόληψης, της διαλογής στην πηγή (ΔσΠ), της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, με δημόσιο, αποκεντρωμένο χαρακτήρα, ο οποίος, ύστερα από ευρεία διαβούλευση, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (απόφαση ΠΕ.ΣΥ 414/2016).

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, το 50% των απορριμμάτων (ήτοι 850.000 τόνοι ετησίως) υπόκειται σε ανακύκλωση στην Πηγή, ενώ η δυναμικότητα των προβλεπόμενων Μονάδων Επεξεργασίας θα ανέρχεται σε 900.000 τόνοι ετησίως. Με τον σχεδιασμό της Διοίκησης Σγουρού, η ανακύκλωση στην Πηγή ήταν 0% ενώ η δυναμικότητα των εργοστασίων προβλεπόταν διπλάσια (1.800.000 τόνοι ετησίως). Από αυτά και μόνο τα νούμερα μπορείτε να κατανοήσετε ποια είναι η πιο οικονομική, περιβαλλοντική και βιώσιμη λύση...

Με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, ΦΕΚ (4175/Β/23.12.2016), εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις όλων των κριτηρίων της αιρεσιμότητας 6.2 «Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων» καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες του σχεδίου δράσης που έχει ενσωματωθεί στα Προγράμματα ΠΕΠ «Αττική 2014 – 2020» και ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Πλέον η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα νέο, εγκεκριμένο νομικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων, με εναλλακτικές λύσεις, πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μια στέρεα βάση για μια οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα – μακριά από καταστροφολογικές κορώνες – η οποία μπορεί σταδιακά, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας, μέσα από διάλογο και συναίνεση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να βάλει τέλος στη χωματερή της Φυλής, καθιστώντας παράλληλα τα απορρίμματα πόρο πλούτου, ανάπτυξης και απασχόλησης. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής οφείλει να είναι πεδίο συνεννόησης για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και όχι κομματικό μήλο της έριδος.