Ν. Πέππας: «Aναμφισβήτητη η ευαισθησία και ο σεβασμός του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.

Πατούλη στα θέματα υγιεινής και συνθηκών εργασίας των στελεχών της Περιφέρειάς μας»

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής με τον τίτλο «ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ; ΟΤΑΝ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ… Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ», από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Νίκου Πέππα, εξεδόθη η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με έκπληξη παρακολουθούμε την “αγανάκτηση” του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, που ξαφνικά ανακαλύπτει την έλλειψη υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας από τα κτίρια της Περιφέρειας, ως σύμπτωμα δύο παραγόντων της έλλειψης επαρκούς προσωπικού και της έλλειψης υλικών καθαριότητας όπως αναφέρεται, όταν είναι γνωστή και αναμφισβήτητη η ευαισθησία και ο σεβασμός του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη στα θέματα υγιεινής και συνθηκών εργασίας των στελεχών της Περιφέρειάς μας.

Επειδή όμως ζούμε στην εποχή της Πληροφόρησης, πληροφορούμε τον Σύλλογο για αυτά που θέλει να παραπληροφορεί τεχνηέντως τους συναδέλφους και την κοινή γνώμη:

  1. Προσφάτως ολοκληρώθηκε ο δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων που αφορά ΚΑΙ στην προμήθεια ειδών καθαριότητας. Σύντομα θα αποκατασταθούν οι ελλείψεις. Διαφορετικά θα έπρεπε να προβούμε σε μικρές απ’ ευθείας αναθέσεις που θα σήμαινε κατάτμιση ενός ενιαίου έργου και αυτό το υπενθυμίζουμε για την περίπτωση που οι “ταγοί” της νομιμότητας επιθυμούσαν κάποια άλλη λύση.
  2. Όπως πολύ καλά ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992που εισάγει έναν σοβαρό περιορισμό στις αναθέσεις συμβάσεων καθαριότητας. Συγκεκριμμένα προβλέπει ότι το κόστος της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργείο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού καθαριότητας. Αυτό συνιστά μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην Περιφέρεια ΔΕΝ προβλέπεται κλάδος ΥΕ Καθαριστριών , αλλά μόνο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, στον οποίο περιλαμβάνονται πολλές ειδικότητες (κλητήρες, εργάτες κλπ) και έτσι ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια το μισθολογικό κόστος κενών οργανικών θέσεων καθαριστριών. Σίγουρα όμως, ακόμη και εάν μπορούσε να προσδιοριστεί ο αριθμός αυτός, το κόστος καθαριότητας των κτιρίων του κεντρικού τομέα, μαζί με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης (ετήσιος προϋπολογισμός 350.000 ευρώ), σίγουρα ξεπερνά κατά πολύ το μισθολογικό κόστος των όποιων κενών οργανικών θέσεων. Για αυτό το μείζον ζήτημα ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής ΔΕΝ αναφέρει τίποτα. Απλά αρέσκεται στην στείρα αναπαραγωγή μίας ιδεοληπτικής φαντασίωσης.
    Παρά ταύτα, το πρόβλημα λύθηκε! Συγκεκριμμένα στα μέσα Δεκέμβρη, με την 183/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό, βάσει της οποίας η ανωτέρω περιοριστική διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 δεν ισχύει από 8-8-2016, ημερομηνία εφαρμογής του νέου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016). Κατόπιν αυτού ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για σύναψη συμβάσεων καθαριότητας τριετούς διάρκειας. Στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΜΕΝΗ σημερινή (18ης Φεβρουαρίου 2020) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςεξετάζεται ως θέμα η έγκριση της σχετικής δαπάνης (1.050.000 ευρώ), προκειμένου να προκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός και να λυθεί οριστικά το θέμα, το οποίο μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν με αποσπασματικές λύσεις που αύξαναν τα κόστη και ταυτόχρονα και το πρόβλημα. Η Διοίκηση του Γιώργου Πατούλη προχωρά και ένα βήμα παραπέρα και στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα προτείνει η επιλογή του αναδόχου να γίνει αποκλειστικά και μόνο από Επιχειρήσεις με Κοινωνική βάση και προσανατολισμό, έτσι ώστε η νέα Περιφέρεια Αττικής εκτός από ΚΑΘΑΡΗ να είναι και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ.

Είναι σαφές πως αυτοί που επιχειρούν να ασκήσουν πολιτική βασιζόμενοι σε ιδεοληπτικές αντιλήψεις άλλων εποχών και παραπληροφόρηση, θα βρουν μπροστά τους ένα τείχος αλήθειας και συνέπειας.

Είμαστε αποφασισμένοι και να επιλύουμε τα χρονίζοντα προβλήματα επάνω στα οποία κάποιοι έχτισαν πολιτικές καριέρες, αλλά και να προασπίζουμε τη δημόσια ασφάλεια και υγιεινή με όλους τους δυνατούς νόμιμους τρόπους.