Με προτεραιότητα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών εξασφαλίζοντας την υγιεινή των χώρων και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί εργασίες σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μαραθώνα.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Μαραθώνα υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την αναβάθμιση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 771.500 ευρώ με ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν: α. το Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης όπου θα αντιμετωπιστούν προβλήματα στις μονώσεις από συσσώρευση υγρασίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, θα ανακαινιστούν χώροι υγιεινής και θα πραγματοποιηθούν χρωματισμοί σε εξωτερικούς χώρους, β. το 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης όπου θα ανακαινιστούν χώροι υγιεινής, γ. το 1ο Δημοτικό Νέας Μάκρης όπου θα αντικατασταθούν παλαιά κουφώματα αλουμινίου, δ. το Δημοτικό Τύμβου Μαραθώνα όπου θα αντικατασταθούν οι παλαιές στέγες και θα τοποθετηθεί νέο αλεξικέραυνο.