Συνεδρίασε την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 2ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Γαλήνης του Δήμου Ζωγράφου», συνολικού προϋπολογισμού 1.463.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης - παράτασης υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Μελέτη και προετοιμασία φακέλου για την επισκευή – συντήρηση – αναπαλαίωση κτιρίου στην οδό Αγ. Φιλοθέης αρ. 19 που θα στεγάσει την ποιμαντική εκπαίδευση», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος» συνολικού προϋπολογισμού 771.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε ομόφωνα.
 4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργουμε τίτλο: «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραμέρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην Ύδρα», συνολικού προϋπολογισμού 69.962,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Χατζηπέρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Κατασκευή αναπλάσεων και συμπληρωματικών εργασιών οδικού δικτύου Ν. Κυθήρων (Τοιχείο Αγ. Πελαγίας)» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Χατζηπέρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 7. Έγκριση σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο: «Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης». Το θέμα που εισηγήθηκε αρνητικά ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως (Pb – οξέος) και νικελίου – καδμίου (Ni – Cd) και ηλεκτρικών στηλών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε., επί της Λεωφ. Τατοϊου 349,στη θέση «Μονομάτι» του Δήμου Αχαρνών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη δραστηριότητα με τίτλο «Λειτουργία Υπόγειου Χώρου Αποθήκευσης Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο ΛαυρίοΖ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου της εταιρείας Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε., στον Ασπρόπυργο στο 19ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (θέση ‘Λαχίδια Τούρκου ή Βαμβακιά’). Το θέμα αποσύρθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν και δύο θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε να αιτηθεί την κατάργηση των ελάχιστων χιλιομετρικών αποστάσεων και εν γένει κάθε περιορισμού, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, όπως τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/τ.Β’/26-9-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:Συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στην επανέναρξη των εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε να αιτηθεί : α) την καταβολή της αποζημίωσης στους εξεταστές υποψήφιων οδηγών που διενήργησαν εξετάσεις εκτός ωραρίου εργασίας από 1-5-2018 μέχρι σήμερα, β) την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της ισχύος της μεταβατικής διάταξης για την παροχή του έργου των εξεταστών υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης, θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29466:37i-synedriasi-p-s-2018&catid=123&Itemid=98

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"