Συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα

Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:
 1. Επικύρωση πρακτικών 31ης, 32ης, 33ης και 34ης Συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και της Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής», συνολικού προϋπολογισμού 2.935.337,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Ελαιώνα ΣΤ΄».Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα.
 4. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «HIPANYMA» στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 6. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στο κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 7. Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 για το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η αρνητική γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.
  2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, ώστε η νέα μονάδα να καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 29,76 στρεμμάτων με ετήσια δυναμικότητα 462,12 τόνους, στη θέση “Κασιδιάρα”, θαλάσσια περιοχή “Στενό Γαϊδουρονησίου”, Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την “ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.”. Η αρνητική γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων μη επικινδύνων μη μεταλλικών αποβλήτων, της εταιρείας GSRECYCLING Ο.Ε., στη θέση “Κουταλά” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Η θετική γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
  4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας Αττικής στη διάσκεψη: «Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εκτρέφοντας σε περιοχές στις Περιφέρειες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 2 Φεβρουαρίου 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Τουτουντζή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=25889:3i-synedriasi-p-s-2018&catid=123&Itemid=98

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"