Συνεδρίασε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:
1. Επικύρωση πρακτικών 26ης, 27ης, 28ης, 29ης και 30ής Συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς εγκρίθηκε ομόφωνα.
2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση – Επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο Ράφτη», συνολικού προϋπολογισμού 1.026.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης» συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. "ΒΡΑΥΒΡΩΝΙΟΣ" Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
6. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
7. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για πρόσβαση ΑΜΕΑ», συνολικού προϋπολογισμού 580.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
8. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
9. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κυθήρων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Ποταμό Κυθήρων» συνολικής δαπάνης 168.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
10. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Γέφυρας Ψήφτας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αρ. 47/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά στην πρακτική άσκηση σπουδαστών ΕΠ.Α.Λ. και Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
12. Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηματοδότησης επί της Ε.Ο. 34 (Λ. Χαλκουτσίου) στο ύψος της Λ. Σταδίου, στο Δήμο Ωρωπού. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτουργία του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Νέας Σμύρνης της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής που αφορά μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με τροποποίηση τμημάτων τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
16. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Ε. Πειραιά». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
17. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=25612:40i-synedriasi-p-s-2017&catid=123&Itemid=98
data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"