Συνεδρίασε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:
1.

Επικύρωση Πρακτικών 14ης, 15ης, 16ης και 17ης Συνεδρίασης, έτους 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία για την 17η Συνεδρίαση και ομόφωνα για τις υπόλοιπες.
2. Ενημέρωση για το θέμα της μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018. Την ενημέρωση στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος.
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ύψους 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε ομόφωνα.
4. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης - αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπετσών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη υπογειοποίησης αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου Δήμου Σπετσών και Γεωτεχνική Μελέτη περιοχών έδρασης υπογειοποιημένων αντλιοστασίων δικτύου βιολογικού καθαρισμού Σπετσών» συνολικού προϋπολογισμού 129.728,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου» συνολικού προϋπολογισμού 74.284,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
8. Έγκριση εκ νέου σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 21.100,38 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
9. Έγκριση εκ νέου σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων» συνολικού προϋπολογισμού 12.351,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
10. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «Like Life GR (Co-existence of urban and natural environment / Συνύπαρξη αστικού και φυσικού Περιβάλλοντος)» του Προγράμματος LIFE 2017. Το θέμα αποσύρθηκε.
11. Έγκριση σκοπιμότητας για συμμετοχή δύο ατόμων στην 45η Συνεδρίαση της CPMR που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι Φινλανδίας, 18 έως και 20 Οκτωβρίου 2017. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
12. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας «Αποθήκευση και Διακίνηση Συσκευασμένων Χημικών Προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (3RD PARTY LOGISTICS) της εταιρείας WARDI ΑΕ που λειτουργεί επί της οδού Χίου, στη θέση ‘Άγιος Γεώργιος’ του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
13. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την «Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων της εταιρείας ‘Βιοανακύκλωση ΕΠΕ’ που λειτουργεί στη θέση ‘Λάκκο Κάτσαρη’ του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
14. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση Π.Ο. της νέας δραστηριότητας «Εμπορική αποθήκη – κέντρο αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων χωρίς ψύξη» της εταιρείας «ΠΡΟΚΤΕΡ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη θέση Κύριλλος του Δήμου Ασπροπύργου. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
15. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για ανανέωση – τροποποίηση Π.Ο. της υφιστάμενης δραστηριότητας «μονάδα χυτηρίου μετάλλων» της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ» που βρίσκεται στο ΒΙΠΑ Σχιστού – Ο.Τ. 12 (αρ. Οικ. 12) στο Πέραμα. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
16. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εργοστασίου παραγωγής βερνικιών – χρωμάτων και συνθετικών ρητινών της εταιρείας Γ.Δ. Κουτλής – ΑΒΕΕ – ER-LAC, που βρίσκεται στο 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Διασταύρωση Ωρωπού – Μαρκοπούλου στο Πολυδένδρι Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
17. Ενημέρωση – Συζήτηση σχετικά με το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» στον Σαρωνικό. Την Ενημέρωση των Περιφερειακών Συμβούλων έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=24448:28i-synedriasi&catid=123&Itemid=98

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"