Συνεδρίασε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών Δήμου Ζωγράφου», συνολικού προϋπολογισμού 2.380.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα, ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισμού 399.996,10 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα, ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση - συντήρηση οδών Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα, ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα και λοιπές εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης “ΦΟΙΝΙΚΑ” στον Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα, ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11 στη θέση «Βαλαρία» της Δ.Κ. Μάνδρας» συνολικού προϋπολογισμού 785.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 319.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για την κατασκευή του έργου «Καθαίρεση και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε ομόφωνα, ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Βρυξέλλες, 9 - 12 Οκτωβρίου 2017). To θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για έκδοση ΑΕΠΟ των έργων α) ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (Τμήμα Παραλλαγής από ΑΡΚ 64Ν – ΑΡΚ 68ΝΑ) και β) ΓΜ 400kV ΚΥΤ Παλλήνης – ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου (Τμήμα Παραλλαγής από ΠΑΣ 25Ν – ΠΑΣ 29ΝΑ). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.

10. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου υαλουργίας της εταιρείας Ν. Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. – ‘’ΒΙΟΚΕΦ’’ που λειτουργεί στο 26ο χλμ. της οδού Βάρης – Κορωπίου (περιοχή ΒΙ.ΠΑ) στον Δήμο Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου της εταιρείας «ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

12. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος με «χημική μετατροπή» της εταιρείας Ι. & Κ. Κωνσταντινίδης που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

13. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7 του Δήμου Περιστερίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

14. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση Π.Ο. της νέας δραστηριότητας «Εμπορική αποθήκη – κέντρο αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων χωρίς ψύξη» της εταιρείας «ΠΡΟΚΤΕΡ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη θέση Κύριλλος του Δήμου Ασπροπύργου. Το θέμα αποσύρθηκε.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=24386:27i-synedriasi-p-s-2017&catid=123&Itemid=98

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"