Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ.

Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Παρασκευή, 30-08-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

2.Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

3.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)