sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 6: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DISASTER RECOVERY», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292
  Ημ/νια: 08/12/2023 14:23:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΘΡ8Ω6Μ-ΨΙΓ
 2. Θέμα: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 5: «ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΟΠΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292
  Ημ/νια: 08/12/2023 14:22:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΝΜ2Ω6Μ-4ΩΕ
 3. Θέμα: «Έγκριση της μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 15407/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος 19ου Μονομελούς) σχετικά με τις με αριθμό 017018/2015 και λοιπών (συν. 26) πράξεων βεβαίωσης προστίμων παράνομης στάθμευσης σε βάρος του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Παύλου ΖΑΜΠΕΤΙΔΗ».
  Ημ/νια: 08/12/2023 12:57:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΚΟ4Ω6Μ-ΦΞΒ
 4. Θέμα: «Έγκριση της μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 13807/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος 10ου Μονομελούς) σχετικά με τη με αριθμό 2006/12.12.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου για επίσπευση είσπραξης προστίμου σε βάρος της ανακόπτουσας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑ για παράβαση των διατάξεων του τότε Ν.4036/2012».
  Ημ/νια: 08/12/2023 12:53:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΝΓΦΩ6Μ-ΛΣΙ
 5. Θέμα: Έγκριση του από 24.11.2023 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 129.468,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
  Ημ/νια: 08/12/2023 09:27:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥΗΔΩ6Μ-29Ρ
 6. Θέμα: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 3.100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292
  Ημ/νια: 07/12/2023 19:29:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Τ87Ω6Μ-Ζ8Π
 7. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 9: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 385.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:14:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Β39Ω6Μ-ΘΩ1
 8. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 8: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:11:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ0ΜΖΩ6Μ-ΑΨ3
 9. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του σχεδίου όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.165.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:09:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 993ΚΩ6Μ-69Δ
 10. Θέμα: «Έγκριση του από 28.11.2023 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025», για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 428.395,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού»
  Ημ/νια: 07/12/2023 11:43:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΘ08Ω6Μ-ΗΡΛ