Από φίλο, πολύ καιρό άνεργο, που πήγε για δουλειά στην Uber, έμαθα ότι η εν λόγω εταιρία δίνει 700 ευρώ τον μήνα για 66 ώρες εργασίας την εβδομάδα! Τα 700 ευρώ είναι καθαρά και συμπεριλαμβάνουν και όλα τα επιδόματα... Φυσικά η πρόσληψη γίνεται μέσω άλλων εταιριών, τουριστικά γραφεία και παρόμοια, διότι uber στην Ελλάδα επισήμως δεν υφίσταται.