Ο γάμος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, διαπιστώνει μια νέα βρεττανική επιστημονική μελέτη. Ναι... αλλά αυξάνει τον κίνδυνο της ανίας, θα μπορούσε κάποιος να συμπληρώσει.