Κοινωνικά θέματα

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Βλαχοθανάση 34.
  Ημ/νια: 12/01/2022 10:22:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΤ4ΩΩ6Μ-ΞΞΘ
 2. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Δεινοστράτους 48.
  Ημ/νια: 12/01/2022 10:20:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ9ΑΧΩ6Μ-1Ε7
 3. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Θαρύπου 6.
  Ημ/νια: 12/01/2022 10:18:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩ6Μ-2ΡΡ
 4. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Ροΐκου 18.
  Ημ/νια: 12/01/2022 10:16:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΚΛ7Ω6Μ-ΑΜΡ
 5. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Κρησίλα 4.
  Ημ/νια: 12/01/2022 10:11:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΑΣΙΩ6Μ-9ΓΣ
 6. Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή δωρεάς υπό όρο, ακινήτου ευρισκόμενου στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου αρ. 15, προς το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων»
  Ημ/νια: 10/01/2022 13:48:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΜΥΤΩ6Μ-ΟΞΧ
 7. Θέμα: Κατάργηση της θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΙΚΑ 1209 σε άτομο με αναπηρία στην οδό Θήρας 119.
  Ημ/νια: 07/01/2022 10:17:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΩΖΦΩ6Μ-Λ9Υ
 8. Θέμα: Κατάργηση της θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία, στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου 18-20.
  Ημ/νια: 07/01/2022 10:14:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68ΗΩΩ6Μ-50Λ
 9. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Νιρβάνα έναντι του αρ.74-78.
  Ημ/νια: 03/01/2022 11:11:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΒΒ3Ω6Μ-21Ο
 10. Θέμα: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό στην οδό Σπετσών 140.
  Ημ/νια: 03/01/2022 11:08:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΘΞΩ6Μ-5Λ1