Γραφείο Δημάρχου

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
  Ημ/νια: 13/01/2022 19:26:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 61ΚΞΩ6Μ-Μ5Μ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
  Ημ/νια: 13/01/2022 19:21:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΑΧΠΩ6Μ-Ψ45
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  Ημ/νια: 30/12/2021 15:15:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΧΣΑΩ6Μ-26Η
 4. Θέμα: Τροποποίηση του υπ’αριθμ.334453/30-11-2021 προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Δεκέμβριο 2021
  Ημ/νια: 29/12/2021 10:47:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΡΑΑΩ6Μ-ΦΡ4
 5. Θέμα: “Σχεδιασμός και ρύθμιση κυκλοφορίας στον εγγύτερο δακτύλιο πέριξ του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 και αντίστοιχη εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του γηπέδου"
  Ημ/νια: 24/12/2021 11:41:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ν0ΞΩ6Μ-ΖΧΗ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΛΣΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
  Ημ/νια: 23/12/2021 12:02:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω3Ρ2Ω6Μ-4ΞΒ
 7. Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
  Ημ/νια: 08/12/2021 12:02:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙ8ΟΩ6Μ-71Δ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
  Ημ/νια: 08/12/2021 10:44:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΜΤΩ6Μ-ΜΡΡ
 9. Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Δεκέμβριο 2021.
  Ημ/νια: 01/12/2021 20:18:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω33ΓΩ6Μ-ΩΒΗ
 10. Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Δεκέμβριο 2021”
  Ημ/νια: 01/12/2021 20:14:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΑ6ΙΩ6Μ-8ΔΓ