Επικοινωνία - Μόρφωση

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 14/01/2022 11:15:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΞ1ΣΩ6Μ-ΖΞΥ
 2. Θέμα: εκπαιδευτική άδεια
  Ημ/νια: 23/12/2021 14:50:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω1Θ3Ω6Μ-ΡΒΕ
 3. Θέμα: Έγκριση για τη μεταβολή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023
  Ημ/νια: 17/12/2021 08:37:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΦΝΡΩ6Μ-ΤΦΖ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 23/11/2021 12:13:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67Ψ4Ω6Μ-ΤΨΙ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 09/11/2021 12:30:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΧΩ2Ω6Μ-1Η7
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 09/11/2021 10:55:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦΡ1Ω6Μ-Λ3Θ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 12:46:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΠΦΦΩ6Μ-ΚΞΤ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 12:23:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΡΗ7Ω6Μ-ΑΞΒ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 11:18:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΝΤ8Ω6Μ-ΒΧΟ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  Ημ/νια: 21/10/2021 13:53:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΑΝ9Ω6Μ-ΠΗΔ