Ε

Ι

Δ

Η

Σ

Ε

Ι

Σ

Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει το ξεκίνημα επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε χρόνο μόλις μιάς μέρας, αντί των 38 ημερών που απαιτούνται σήμερα.

Μάλιστα το κόστος των παραβόλων που θα απαιτούνται, αν η διαδικασία γίνει ηλεκτρονικά, θα είναι μειωμένο κατά 70%.

Πιό συγκεκριμένα, κατά το cnn.gr,

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη με το Taxis και με τα ασφαλιστικά ταμεία και θα μπορεί να χορηγεί το σύνολο των σχετικών εγγράφων (κλειδάριθμος, ασφαλιστική βεβαίωση κ.λπ.).

Μάλιστα, εκτός της επιτάχυνσης της διαδικασίας, η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα περιορίζει σοβαρά το κόστος για τις επιχειρήσεις αφού θα είναι 70% λιγότερο από τη μη ηλεκτρονική καταβολή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύσταση επιχείρησης θα ενεργοποιηθεί πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ακόμα την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης αλλά και τη θεσμοθέτηση του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, στην Υπηρεσία Μιας Στάσης θα διεκπεραιώνονται και θα ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Αρμόδιο ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα είναι το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και αρμόδιος θα είναι ο συμβολαιογράφος που θα το συντάσσει. Παράλληλα θα λειτουργεί και η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους εξ αποστάσεως. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη θέσπιση του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Στο κόστος του γραμματίου αυτού θα περιλαμβάνονται το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ, το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

Θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας. Σε αυτό δεν θα περιλαμβάνονται η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, καθώς και το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης θα είναι στο 30% του προβλεπομένου.

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"