Δημόσια διοίκηση

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα Δημόσιας Διοίκησης

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2022 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Ημ/νια: 14/01/2022 12:16:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Γ74Ω6Μ-Λ5Μ
 2. Θέμα: « Αναστολή λειτουργίας του 99ου Δημοτικού Σχολείου και των 80ου και 66ου Νηπιαγωγείων Αθηνών »
  Ημ/νια: 14/01/2022 12:14:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΡΒΩ6Μ-6Ο3
 3. Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 14/01/2022 07:44:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΛ0ΟΩ6Μ-29Α
 4. Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  Ημ/νια: 14/01/2022 07:39:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 633ΚΩ6Μ-ΛΒ0
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
  Ημ/νια: 13/01/2022 19:26:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 61ΚΞΩ6Μ-Μ5Μ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
  Ημ/νια: 13/01/2022 19:21:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΑΧΠΩ6Μ-Ψ45
 7. Θέμα: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:45:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68ΥΟΩ6Μ-Υ9Ο
 8. Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:42:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ6ΡΤΩ6Μ-ΝΟΦ
 9. Θέμα: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:41:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΦΖΕΩ6Μ-ΝΗΞ
 10. Θέμα: Έγκριση του δημοσίου χαρακτήρα της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης 09-01-2022.
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:38:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67ΥΨΩ6Μ-14Ζ