Δ/νση Παιδ. Ηλ. Παιδείας και Δ.Β.Μ.

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: « Αναστολή λειτουργίας του 99ου Δημοτικού Σχολείου και των 80ου και 66ου Νηπιαγωγείων Αθηνών »
  Ημ/νια: 14/01/2022 12:14:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΡΒΩ6Μ-6Ο3
 2. Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρόσληψης στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – ΜΦΠΑΔ « ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ »
  Ημ/νια: 10/01/2022 11:20:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 91ΞΦΩ6Μ-ΧΝ5
 3. Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για τον μήνα Ιανουάριο 2022.”
  Ημ/νια: 10/01/2022 09:47:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΗ1ΡΩ6Μ-ΞΩΕ
 4. Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Μονάδα Απασχόλησης Νηπίων « ΦΤΕΡΟ »
  Ημ/νια: 07/01/2022 11:17:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΖ5ΚΩ6Μ-70Ν
 5. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας του 102ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
  Ημ/νια: 14/12/2021 12:29:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΙΟΩ6Μ-Ι4Π
 6. Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρόσληψης και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΣΤΟΡΓΗ ΗΛΙΑXΤΙΔΑ»
  Ημ/νια: 13/12/2021 15:04:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΝΞ0Ω6Μ-6ΗΩ
 7. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων την 6η Δεκεμβρίου 2021
  Ημ/νια: 02/12/2021 13:33:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙ01Ω6Μ-Φ1Ι
 8. Θέμα: Παραχώρηση σχολικών χώρων
  Ημ/νια: 24/11/2021 09:40:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω5ΓΞΩ6Μ-Π3Τ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Ημ/νια: 19/11/2021 10:17:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ψ1ΑΩ6Μ-ΥΗΚ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Ημ/νια: 19/11/2021 10:16:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕΝΒΩ6Μ-ΧΟΚ