Για τις επαναληπτικές εκλογές ανάδειξης των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες:

ΔΗΜΑΡΧΟΙ:
1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ του συνδυασμού "ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ - Κώστας Μπακογιάννης"
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του συνδυασμού "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ:
1. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ του συνδυασμού "ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ"
2. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του συνδυασμού "ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ"

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και από την 07:00 έως και την 19:00 ώρα στα ίδια εκλογικά τμήματα που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 153735/3-5-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 158228/6-5-2019 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 176819/11-5-2019 όμοια.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αθηναίων εκλογείς, να προσέλθουν στην ψηφοφορία.
Το πρόγραμμα αυτό θα τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και σε κεντρικά σημεία του Δήμου Αθηναίων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εκλογής
Εκλογικά Τμήματα 1ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 4ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Εκλογικά Τμήματα 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Ειδικοί Εκλογικοί Πίνακες
Χάρτης Εκλογικών Τμημάτων - Διαμερισμάτων

Τετ, 29/05/2019 - 15:20