Δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων, αλλά και ο πίνακας απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ-ΕΣΤΙ@(4) 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.. Παρακαλούμε πατήστε στους σχετικούς συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τους πίνακες:

1. Πίνακας Κατάταξης ΣΜΕ-ΕΣΤΙ@(4) 2019,

2. Πίνακας Απορριπτέων ΣΜΕ-ΕΣΤΙ@(4) 2019

Τετ, 17/04/2019 - 09:20