Δημοσιεύεται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του κωδικού θέσης: 120, ειδικότητας: ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, σε ορθή επανάληψη, της υπ' αριθ. πρωτ. 272950/24-10-2019 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 7/2019).

Δείτε παρακάτω:

Δευ, 30/12/2019 - 14:20