Να μην παραχωρηθούν δημόσιοι χώροι προεκλογικής προβολής στη Χρυσή Αυγή, εν όψει των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Υιοθετώντας την εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Μπρούλια, κατά την ειδική συνεδρίαση για την παραχώρηση και κατανομή χώρων προεκλογικής προβολής, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε να επιμείνει στην προηγούμενη απόφασή του για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, και να μη διατεθούν, ούτε κατά την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, χώροι στο κόμμα της Χρυσής Αυγής.

«Ο δήμος Αθηναίων έχει συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στην πόλη και τους πολίτες της και στο μέτρο που η ρητορεία μίσους και η προσπάθεια εκλογικής κεφαλαιοποίησής της συνεχίζεται και στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο, οφείλει να ανταποκριθεί με σύνεση στις ευθύνες αυτές» τόνισε ο κ. Μπρούλιας, σημειώνοντας ότι «οι κανόνες δικαίου δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο, υπάρχει ιεράρχηση των κανόνων δικαίου στην εθνική έννομη τάξη, με υπεροχή του κοινοτικού δικαίου και του Συντάγματος, και στην ιεράρχηση αυτή η εκλογική νομοθεσία κατέχει συγκεκριμένη θέση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας στην εισήγησή του υπογράμμισε ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μπορεί καταρχήν να θεωρηθεί αναγκαία στις δημοκρατικές κοινωνίες η επιβολή προληπτικών μέτρων σε βάρος των μορφών έκφρασης οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προάγουν ή δικαιολογούν το μίσος που βασίζεται στη μισαλλοδοξία, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή «διατυπώσεων», «προϋποθέσεων», «περιορισμών» ή «κυρώσεων» γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ (18.06.2019) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ: «Στη σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων και τον καθορισμό της χρήσης αυτών για την προβολή των υποψηφίων συνδυασμών εν όψει των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η απόφασή μας αυτή λαμβάνεται υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι υπ’ αρ.751/2109 και 753/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων για μη παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή της Χρυσής Αυγής και των συνδυασμών της στις ευρωπαϊκές, καθώς και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012, άρθρο 44 παρ. 3 και Υ.Α. 24923/2019 άρθρο 3), που επικαλέστηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ακύρωση των προηγούμενων αποφάσεών του και αναμένει την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης, όπου ο Δήμος Αθηναίων έχει προσφύγει, για την ερμηνεία τους και για τα υπόλοιπα κρίσιμα νομικά και ουσιαστικά ζητήματα.

Όπως γνωρίζει και ότι οι κανόνες δικαίου δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο, ότι υπάρχει ιεράρχηση των κανόνων δικαίου στην εθνική έννομη τάξη, με υπεροχή του κοινοτικού δικαίου και του Συντάγματος, και ότι στην ιεράρχηση αυτή η εκλογική νομοθεσία κατέχει συγκεκριμένη θέση.

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει ότι υπάρχει πλήθος αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη ρητορική μίσους και συγκεκριμένα για το εθνοτικό, φυλετικό και θρησκευτικό μίσος, τη δικαιολόγηση και υποκίνηση βίας, την άρνηση εγκλημάτων πολέμου, κλπ, οι οποίες ερμηνεύουν τους κανόνες που σχετίζονται με την άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών και τα όριά τους, στις περιπτώσεις που τέτοιου είδους μίσος υποκινείται.

Η ελευθερία της έκφρασης συνιστά θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, το οποίο εκπηγάζει από τις αρχές του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας και της ευρύτητας πνεύματος, χωρίς τις οποίες δεν υπάρχει δημοκρατική κοινωνία.

Η ελευθερία της έκφρασης αφορά όχι μόνο τις «πληροφορίες» ή «ιδέες» που γίνονται ευχάριστα αποδεκτές ή που θεωρούνται μη προσβλητικές ή αδιάφορες, αλλά και εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν το Κράτος ή οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μπορεί καταρχήν να θεωρηθεί αναγκαία στις δημοκρατικές κοινωνίες η επιβολή προληπτικών μέτρων σε βάρος των μορφών έκφρασης οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προάγουν ή δικαιολογούν το μίσος που βασίζεται στη μισαλλοδοξία, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή «διατυπώσεων», «προϋποθέσεων», «περιορισμών» ή «κυρώσεων» γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό.

Ο δήμος Αθηναίων δεν σκιαμαχεί. Έχει υπόψη του συγκεκριμένες πρακτικές μίσους που ασκήθηκαν εντός των ορίων του από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο - και οι οποίες δυστυχώς δεν περιορίστηκαν στο επίπεδο της ρητορικής.

Ο δήμος δεν είναι δικαστήριο ούτε είναι αρμόδιος να ελέγξει την νομιμότητα των κομμάτων που μετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Έχει όμως υπόψη του πλήθος καταδικαστικών αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων κατά στελεχών του συγκεκριμένου χώρου και πλήθος δικών που εκκρεμούν για παράνομες πράξεις σε βάρος ανθρώπων που ανήκουν σε τμήματα του πληθυσμού της Αθήνας κατά των οποίων στρέφεται το μίσος της Χρυσής Αυγής.

Ο δήμος Αθηναίων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μένει θεατής στην τέλεση ποινικών αδικημάτων.

Ούτε μπορεί να προβλέψει την έκταση που μπορεί να λάβει μια σύγκρουση με αφορμή την παρουσία εκλογικού κέντρου της Χρυσής Αυγής σε κοινόχρηστο χώρο – αυτό ασφαλώς ούτε τα ίδια τα στελέχη της Χρυσής Αυγής μπορούν να το προβλέψουν.

Ο δήμος Αθηναίων έχει συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στην πόλη, το περιβάλλον και τους πολίτες της και στο μέτρο που η ρητορεία μίσους και η προσπάθεια εκλογικής κεφαλαιοποίησής της συνεχίζεται και στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο, οφείλει να ανταποκριθεί με σύνεση στις ευθύνες αυτές.

Εμμένουμε στο πνεύμα των αποφάσεων 751 και 753, δεν κάνουμε πίσω.

Η Αθήνα παραμένει πόλη δημοκρατική και ελεύθερη».

Τρι, 18/06/2019 - 17:35