Δημοσιεύονται σήμερα, ημέρα Δευτέρα 26/11/2018 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων οι πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριπτέων για την Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2018, που αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τέσσερα (34) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω για να δείτε αναλυτικά τους πίνακες κατάταξης και τον πίνακα απορριπτέων:

 1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. 101 ΜΕ ΑΔΑ)
 2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. 102 ΜΕ ΑΔΑ)
 3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. 103 ΜΕ ΑΔΑ)
 4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΩΔ. 104 ΜΕ ΑΔΑ)
 5. ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΩΔ. 105 ΜΕ ΑΔΑ)
 6. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΩΔ. 106 ΜΕ ΑΔΑ)
 7. ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. 107 ΜΕ ΑΔΑ)
 8. ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΚΩΔ. 108 ΜΕ ΑΔΑ)
 9. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΚΩΔ. 109 ΜΕ ΑΔΑ)
 10. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. 110 ΜΕ ΑΔΑ)
 11. ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΣΙΤΙΣΤΗ (ΚΩΔ. 111 ΜΕ ΑΔΑ)
 12. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΕ ΑΔΑ ΣΜΕ1-2018

Δευ, 26/11/2018 - 11:00
data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"