Την ενημέρωση του δήμου Αθηναίων σχετικά με τον αριθμό των διαμερισμάτων και κατοικιών που έως το σημερινό στάδιο της προανάρτησης, παραμένουν αδήλωτα και ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, ζήτησε με επιστολή του προς την εταιρία Κτηματολόγιο ΑΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας.

Το αίτημα του δήμου Αθηναίων, έρχεται να επικυρώσει την πρόθεση του, να τεκμηριώσει και να προωθήσει το αίτημα του περί της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, ώστε χιλιάδες διαμερίσματα και κατοικίες αλλά και κάθε άλλου είδους ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» να μην περιέλθουν τυπικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2664/1998, το οποίο δεν έχει άμεση και πρακτική δυνατότητα να τα αξιοποιήσει, αλλά στους ΟΤΑ.

Ευρύτερος στόχος του δήμου Αθηναίων, ως ο μεγαλύτερος της χώρας, είναι να μπορεί να προχωρήσει ο θεσμός της «κοινωνικής κατοικίας» (“social housing”) με τη μορφή κατοικιών που ανήκουν ιδιοκτησιακά στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς και προσφέρονται για εκμίσθωση με ευνοΐκούς όρους σε οικογένειες ενοικιαστών με χαμηλά εισοδήματα, μια έννοια που δυστυχώς σε αντίθεση με ολόκληρη την Ευρώπη, παραμένει σχεδόν άγνωστη στη χώρα μας.

«Θέλουμε να μπορούμε γενικά να προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό και που ταυτόχρονα είναι αναπτυξιακές. Υπηρεσίες που ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο και επιδρούν καταλυτικά στις ανάγκες των ευάλωτων συμπολιτών μας, ταυτόχρονα ενισχύουν την υγιή ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος χώρου σε όλες τις συνοικίες αξιοποιώντας τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές ώστε αφενός να μην ρημάζουν και αφετέρου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά και προς όφελος των κατοίκων του Δήμου, δημιουργώντας «κοινωνική κατοικία» στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης» επισήμανε ο δήμαρχος Γιώργος Μπρούλιας, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του.

Τετ, 03/07/2019 - 09:50