Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ' αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετρακοσίων (400) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών καθώς και ο πίνακας απορριπτέων των ως άνω κωδικών.

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 
Τετ, 29/04/2020 - 10:35
ΣυνημμένοΜέγεθος
Κωδικός θέσης 101: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και εν ελλέιψει ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 454.16 KB
Κωδικός θέσης 102: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 466.89 KB
Κωδικός θέσης 103: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.06 MB
Κωδικός θέσης 104: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 719.67 KB
Κωδικός θέσης 105: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 668.27 KB
Κωδικός θέσης 106: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 711.38 KB
Κωδικός θέσης 107: ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 417.13 KB
Κωδικός θέσης 108: ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 474.18 KB
Κωδικός θέσης 109: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 462.26 KB
Κωδικός θέσης 110: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ) ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 379.65 KB
Κωδικός θέσης 111: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 382.46 KB
Κωδικός θέσης 112: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 381.33 KB
Κωδικός θέσης 113: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 508.57 KB
Κωδικός θέσης 114: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 385.79 KB
Κωδικός θέσης 115: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 380.89 KB
Κωδικός θέσης 116: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1.37 MB
Κωδικός θέσης 117: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.46 MB
Κωδικός θέσης 118: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 946.25 KB
Κωδικός θέσης 119: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1.12 MB
Κωδικός θέσης 120: ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1.03 MB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 328.88 KB