Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του COVID-19 και βάσει της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, παρέχεται στους οφειλέτες του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους κατόπιν ραντεβού, μόνο για εξαιρετικής φύσης ανάγκες που δε δύνανται να ικανοποιηθούν τηλεπικοινωνιακά.

Στοιχεία επικοινωνίας για ορισμό ραντεβού, ανά Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

210 52 77 344

[email protected]

[email protected]

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

210 52 77 329

[email protected]

[email protected]

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

213 20 82 956

[email protected]

[email protected]

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

210 52 77 519

[email protected]

[email protected]

Δευ, 04/05/2020 - 12:35